Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Вижте текущите разпродажби

Разпродажби

За контакт: София, жк. Дружба-І, ул. Амстердам 16
тел.: 02 868 20 91, 02 973 23 16, факс: 02 868 11 01

Електронни адреси:

Управител:    
valerus@valerus-bg.com

Отдел продажби:
info@valerus-bg.com,
sales@valerus-bg.com

Обща информация
и поддръжка на продажбите:
office@valerus-bg.com