Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 120-135 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0711

Глюкоза монохидрат, чза

Глюкоза монохидрат, чза

C6H12O6

  

В началото

Кат. номер:0720

Гума арабика

Гума арабика

  

В началото

Кат. номер:0750

Девардова сплав, /прах/

Девардова сплав, /прах/

Cu 50%; Al 45%; Zn 5%

  

В началото

Кат. номер:0755

Денстрин, технически

Денстрин, технически

(C6H10O5)n.xH2O

  

В началото

Кат. номер:0165

ди-Амониев хидроген фосфат чза Подробности

ди-Амониев хидроген фосфат чза

(NH4)2НРО4, М = 132.06 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Хлориди макс.0,0005%
Сулфати макс.0,004%
Желязо макс.0,001%
Нитрати макс.0,001%
Тежки метали макс.0,0005%

В началото

Кат. номер:0173

ди-Амониев хидроген цитрат, чза

ди-Амониев хидроген цитрат, чза

С6Н14N2O7

  

В началото

Кат. номер:0263

ди-Ацетон алкохол, чза

ди-Ацетон алкохол, чза

С6Н12О2

  

В началото

Кат. номер:1485

ди-Калиев хидроген фосфат трихидрат, чза Подробности

ди-Калиев хидроген фосфат трихидрат, чза

K2HPO4.3Н2О М = 228,23 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Сулфати макс.0,005%
pH на 5% р-р 9,2-9,4
Хлориди макс.0,001%
Загуби при сушене макс.0,5%
Тежки метали макс.0,001%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Желязо макс.0,0005%
Общ азот макс.0,001%
Арсен макс.0,00005%

В началото

Кат. номер:2565

ди-Натриев хидрогенфосфат безводен, чза Подробности

ди-Натриев хидрогенфосфат безводен, чза

Na2HPO4 М = 141,96 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,001%
pH на 5% р-р 8,9-9,2
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Цинк макс.0,001%
Хлориди макс.0,001%
Калий макс.0,01%

В началото

Кат. номер:2566

ди-Натриев хидрогенфосфат дихидрат, чза Подробности

ди-Натриев хидрогенфосфат дихидрат, чза

Na2HPO4.2H2O М = 177,99 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99.5%
Тежки метали макс.0,001%
pH на 5% р-р 9,0-9,2
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Калии макс.0,005%
Хлориди макс.0,001%
Мед макс.0,0003%

В началото

Кат. номер:2560

ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат, чза Подробности

ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат, чза

Na2HPO4.12H2O М = 358,14 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,001%
pH на 5% р-р 9,1-9,4
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,01%
Арсен макс.0,0001%
Хлориди макс.0,001%
NaH2PO4 макс.1%

В началото

Кат. номер:0787

Дибутил фталат, чист

Дибутил фталат, чист

С16Н22О4

  

В началото

Кат. номер:0788

Диетиламин, р.а. Labscan Ltd. Подробности

Диетиламин, р.а. Labscan Ltd.

(C2H5)2NН

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Вода макс.0,3%
Точка на кипене 55,6оС

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0804

Диетилов етер за пептиден синтез Labscan Ltd. Подробности

Диетилов етер за пептиден синтез Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.50ррм

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0803

Диетилов етер за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

Диетилов етер за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС