Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 525-540 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:4739

Хлороформ за спектроскопия Labscan Ltd. Подробности

Хлороформ за спектроскопия Labscan Ltd.

CHCl3 М = 119.38 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
50%/250nm ; 90%/260nm ; 98%/280nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4738

Хлороформ за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Хлороформ за хроматография Labscan Ltd.

CHCl3 М = 119.38 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
50%/250nm ; 85%/260nm ; 98%/270nm ; 99%/280nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4735

Хлороформ чза Подробности

Хлороформ чза

CHCl3 М = 119.38 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Свободни киселини макс.0,001%
Плътност 1,47
Формалдехид макс.0,0001%
Алдехиди макс.0,001%
Тежки метали макс.0,00001%
Кетони макс.0,002%
Желязо макс.0,00001%

В началото

Кат. номер:4737

Хлороформ чист

Хлороформ чист

25 л

  

В началото

Кат. номер:4770

Хромен (III) оксид, чза

Хромен (III) оксид, чза

Cr2O3

  

В началото

Кат. номер:4775

Хромен (VI) оксид, чза

Хромен (VI) оксид, чза

CrO3

  

В началото

Кат. номер:4780

Хромотропова киселина-динатриева сол,чза

Хромотропова киселина-динатриева сол,чза

C10H6Na2O8S2.2H2O

  

В началото

Кат. номер:4905

Цезиев хлорид, p.а.

Цезиев хлорид, p.а.

CsCl

  

В началото

Кат. номер:4932

Циклохексан за хроматография, Labscan Ltd. Подробности

Циклохексан за хроматография, Labscan Ltd.

С6Н12 М = 84,16 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,01%
80%/220nm ; 95%/230nm ; 98%/240nm ; 99%/250nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4931

Циклохексан р.а. analytical reagent, Labscan Ltd. Подробности

Циклохексан р.а. analytical reagent, Labscan Ltd.

С6Н12 М = 84,16 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,0%
Вода макс.0,02%
Плътност 0,779
Киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4943

Циклохексанон, чист

Циклохексанон, чист

C6H10O

  

В началото

Кат. номер:4940

Цинк чза, /на гранули/ за определяне на арсен Подробности

Цинк чза, /на гранули/ за определяне на арсен

Zn М = 65,39 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Олово макс.0,005%
Арсен макс.0,000005%
Желязо макс.0,004%
Фосфор макс.0,0005%
Мед макс.0,001%

В началото

Кат. номер:4942

Цинк чза, /на прах/

Цинк чза, /на прах/

Zn М = 65,39 г/мол

  

В началото

Кат. номер:4945

Цинков ацетат дихидрат, чза

Цинков ацетат дихидрат, чза

Zn(OOCCH3)2.2H2O

  

В началото

Кат. номер:4950

Цинков нитрат хексахидрат, чза

Цинков нитрат хексахидрат, чза

Zn(NO3)2.6H2O

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС