Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 495-510 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:4085

Трихлоретилен, чза

Трихлоретилен, чза

С2НCl3

  

В началото

Кат. номер:4086

Трихлоретилен, чист

Трихлоретилен, чист

С2НCl3

  

В началото

Кат. номер:4095

Трихлороцетна киселина, чза Подробности

Трихлороцетна киселина, чза

C2HCl3O2, М = 163.39 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.98%
Желязо макс.0,001%
Вода макс.0,3%
Тежки метали макс.0,001%
Дихлороцетна к-на макс.1,2%
Мед макс.0,0005%
Арсен макс.0,0002%
Цинк макс.0,001%

В началото

Кат. номер:4255

Уреа чза Подробности

Уреа чза

(карбамид) CH4N2O М=60.06 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Тежки метали макс.0,0005%
Сулфати макс.0,005%
Желязо макс.0,0005%
Биурет макс.0,1%
Пепел макс.0,01%
Хлориди макс.0,003%
Неразтв. във вода макс.0,01%

В началото

Кат. номер:4256

Уреа чист

Уреа чист

(карбамид) CH4N2O М=60.06 г/мол

  

В началото

Кат. номер:4250

Уретан, чза

Уретан, чза

C3H7NO2

  

В началото

Кат. номер:4260

Уротропин, чза

Уротропин, чза

C6H12N4

  

В началото

Кат. номер:4335

Фенол, чза

Фенол, чза

C6H6O

  

В началото

Кат. номер:4340

Фенолово червено /индикатор/

Фенолово червено /индикатор/

C19H14O5S

  

В началото

Кат. номер:4345

Фенолфталейн /индикатор/

Фенолфталейн /индикатор/

C20H14O4

  

В началото

Кат. номер:4350

Флуороводородна киселина 45% чза

Флуороводородна киселина 45% чза

HF М = 20,01 г/мол

  

В началото

Кат. номер:4380

Формалин 35%, чза

Формалин 35%, чза

HCHO

  

В началото

Кат. номер:4395

Фосфорволфрамова киселина хидрат, чза

Фосфорволфрамова киселина хидрат, чза

H3[P(W3O10)4].xH2O

  

В началото

Кат. номер:4415

Фосформолибденова kиселиhа хидрат, чза

Фосформолибденова kиселиhа хидрат, чза

H3[P(Мо3O10)4].xH2O

  

В началото

Кат. номер:4430

Фруктоза, чза

Фруктоза, чза

С6Н12О6

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС