Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 465-480 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:3912

Тантал (V) оксид puriss, 99.9 Fluka 86300

Тантал (V) оксид puriss, 99.9 Fluka 86300

Ta2O5

  

В началото

Кат. номер:3930

Тетрахидрофуран за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Тетрахидрофуран за хроматография Labscan Ltd.

C4H8O

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,02%
80%/250nm ; 90%/260nm ; 98%/270nm ; 99%280nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:3931

Тетрахидрофуран р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Тетрахидрофуран р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C4H8O

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,03%
Свободни киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:1-93-7546

Тетрахлоретилен /перхлоретилен/

Тетрахлоретилен /перхлоретилен/

наливно

  

В началото

Кат. номер:3368

Тетрахлоретилен /перхлоретилен/ чза Подробности

Тетрахлоретилен /перхлоретилен/ чза

C2Cl4 М = 165,82 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Вода макс.0,05%
Свободни киселини макс.0,001%

В началото

Кат. номер:3369

Тетрахлоретилен /перхлоретилен/ чист Подробности

Тетрахлоретилен /перхлоретилен/ чист

C2Cl4 М = 165,82 г/мол 200 л

  
Гарантирани показатели:
Диапазон на кипене 60 - 80оС
Вода макс.0,02%

В началото

Кат. номер:3960

Тимол блау /индикатор/

Тимол блау /индикатор/

C27H30O5S

  

В началото

Кат. номер:3958

Тимол, чза

Тимол, чза

С10Н14О

  

В началото

Кат. номер:3965

Тимолфталеин /индикатор/

Тимолфталеин /индикатор/

C28H30O4

  

В началото

Кат. номер:3970

Тиокарбамид, чза

Тиокарбамид, чза

(NH2)2CS

  

В началото

Кат. номер:3971

Тиокарбамид, чист

Тиокарбамид, чист

(NH2)2CS

  

В началото

Кат. номер:3985

Титан (IV) оксид, чист

Титан (IV) оксид, чист

TiO2

  

В началото

Кат. номер:4020

Толуидин блау /индикатор/

Толуидин блау /индикатор/

(C15H16ClN3S)2.ZnCl2

  

В началото

Кат. номер:4009

Толуол за пестициден утаечен анализ, Labscan Ltd.

Толуол за пестициден утаечен анализ, Labscan Ltd.

C7H8 М = 92.14 г/мол

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:4008

Толуол за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Толуол за хроматография Labscan Ltd.

C7H8 М = 92.14 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
80%/300nm ; 90%/310nm ; 98%/330nm ; 99%/350nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС