Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 30-45 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0070

Алуминиев сулфат 18-ХИДРАТ, чза Подробности

Алуминиев сулфат 18-ХИДРАТ, чза

Al2(SO4)3.18H2O

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество 51,0 - 59,0%
Тежки метали макс.0,002%
Хлориди макс.0,005%
Желязо макс.0,005%
рН на 2% р-р 2,5 - 4,0
Арсен макс.0,0003%

В началото

Кат. номер:0063

Алуминиев хидрооксид, чза

Алуминиев хидрооксид, чза

Al(OH)3

  

В началото

Кат. номер:0075

Алуминиев хлорид хексахидрат, чза Подробности

Алуминиев хлорид хексахидрат, чза

AlCl3.6H2O, М=241,43 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество 97 - 101%
Тежки метали макс.0,001%
Сулфати макс.0,01%
Желязо макс.0,0005%

В началото

Кат. номер:0085

Амониев ацетат, чза Подробности

Амониев ацетат, чза

NH4OOCCH3, М=77,08 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.98%
Тежки метали макс.0,0002%
Сулфати макс.0,001%
Желязо макс.0,0002%
Нитрати макс.0,001%
Вода макс.2,0%
Хлориди макс.0,0005%
рН на 5% р-р 6,7 - 7,3

В началото

Кат. номер:0087

Амониев бромид, p.а.

Амониев бромид, p.а.

NH4Br

  

В началото

Кат. номер:0090

Амониев ванадат, чза

Амониев ванадат, чза

NH4VO3

  

В началото

Кат. номер:0160

Амониев дихидроген фосфат чза Подробности

Амониев дихидроген фосфат чза

(NH4)Н2РО4, М = 115.03 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Хлориди макс.0,0005%
Сулфати макс.0,005%
Желязо макс.0,001%
Нитрати макс.0,001%
Тежки метали макс.0,0005%

В началото

Кат. номер:0100

Амониев дихромат, чза

Амониев дихромат, чза

(NH4)2Cr2O7

  

В началото

Кат. номер:0110

Амониев карбонат, чза

Амониев карбонат, чза

(NH4)2CO3

  

В началото

Кат. номер:0115

Амониев нитрат чза Подробности

Амониев нитрат чза

NH4NO3, М=80,04 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Хлориди макс.0,0003%
Сулфати макс.0,01%
Тежки метали макс.0,001%
Фосфати макс.0,0005%
Желязо макс.0,0002%
Нитрити макс.0,0005%
рН на 5% р-р 4,5 - 6,0

В началото

Кат. номер:0116

Амониев нитрат чист

Амониев нитрат чист

NH4NO3, М=80,04 г/мол

  

В началото

Кат. номер:0120

Амониев оксалат монохидрат, чза Подробности

Амониев оксалат монохидрат, чза

(NH4)2C2O4.H2O М=142,11 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество 99,5-101,0%
Тежки метали макс.0,0005%
Сулфати макс.0,002%
Желязо макс.0,0002%
Хлориди макс.0,0005%
Нитрати макс.0,002%

В началото

Кат. номер:0125

Амониев персулфат, чза Подробности

Амониев персулфат, чза

(NH4)2S2O8 М=228,20 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 98%
Свободни киселини макс.0,2%
Хлориди макс.0,0005%
Желязо макс.0,001%
Тежки метали макс.0,001%
Манган макс.0,00005%

В началото

Кат. номер:0126

Амониев персулфат, чист

Амониев персулфат, чист

(NH4)2S2O8

  

В началото

Кат. номер:0135

Амониев роданид, чза

Амониев роданид, чза

NH4SCN

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС