Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 285-300 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:2330

Меден (II) карбонат основен, чза

Меден (II) карбонат основен, чза

CuCO3.Cu(OH)2

  

В началото

Кат. номер:2338

Меден (II) нитрат трихидрат, чза

Меден (II) нитрат трихидрат, чза

Cu(NO3)2.3Н2О

  

В началото

Кат. номер:2335

Меден (II) оксид, чза

Меден (II) оксид, чза

CuO

  

В началото

Кат. номер:2347

Меден (II) хлорид дихидрат, чист

Меден (II) хлорид дихидрат, чист

CuCl2.2H2O

  

В началото

Кат. номер:2317

Меден ацетат, p.а.

Меден ацетат, p.а.

С4Н6CuО4.Н2О

  

В началото

Кат. номер:2325

Меден бромид, p.а.

Меден бромид, p.а.

CuBr2

  

В началото

Кат. номер:2340

Меден сулфат пентахидрат чза Подробности

Меден сулфат пентахидрат чза

CuSO4.5H2O М = 249.68 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество 99-101%
Желязо макс.0,01%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Hикел макс.0,005%
Хлориди макс.0,001%
Арсен макс.0,0005%
Общ азот макс.0,001%
Цинк макс.0,03%
Hеутаими със сероводород макс.0,1%

В началото

Кат. номер:2341

Меден сулфат пентахидрат чист

Меден сулфат пентахидрат чист

CuSO4.5H2O М = 249.68 г/мол

  

В началото

Кат. номер:2360

Метанилово жълто /индикатор/

Метанилово жълто /индикатор/

C18H14N3NaO3S

  

В началото

Кат. номер:2408

Метил -t- бутил етер, р.а. Labscan Ltd.

Метил -t- бутил етер, р.а. Labscan Ltd.

C5H12O

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:2370

Метилвиолет /индикатор/

Метилвиолет /индикатор/

C24H27N3.HCl

  

В началото

Кат. номер:2385

Метиленово синьо /индикатор/

Метиленово синьо /индикатор/

C16H18ClN3S

  

В началото

Кат. номер:2391

Метилов алкохол за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd. Подробности

Метилов алкохол за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd.

CH3OH М = 32,04 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно в-во мин.99,9

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:2392

Метилов алкохол за пептиден синтез, Labscan Ltd. Подробности

Метилов алкохол за пептиден синтез, Labscan Ltd.

CH3OH М = 32,04 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно в-во мин.99,9
Вода макс. 100 ррм

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:2397

Метилов алкохол за пестициден утаечен анализ, Labscan Ltd. Подробности

Метилов алкохол за пестициден утаечен анализ, Labscan Ltd.

CH3OH М = 32,04 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,03%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС