Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 225-240 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:1625

Калиев хромат, чза

Калиев хромат, чза

K2CrO4

  

В началото

Кат. номер:1545

Калиева основа чза Подробности

Калиева основа чза

KOH М = 56,11 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.85%
Силикати макс.0,002%
Хлориди макс.0,004%
Фосфати макс.0,0002%
Сулфати макс.0,002%
Тежки метали макс.0,00002%
K2CO3 макс.1,0%
Желязо макс.0,0005%

В началото

Кат. номер:1546

Калиева основа чиста

Калиева основа чиста

KOH М = 56,11 г/мол 25 кг

  

В началото

Кат. номер:1530

Калиево-алуминиев сулфат - 12-хидрат, чза Подробности

Калиево-алуминиев сулфат - 12-хидрат, чза

KAl(SO4)2.12H2O M = 285,23 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Олово макс.0,0005%
pH на 5% р-р 3,0-3,5
Желязо макс.0,0005%
Амониеви соли макс.0,05%
Арсен макс.0,00005%
Хлориди макс.0,002%
Мед макс.0,0005%

В началото

Кат. номер:1524

Калиево-натриев карбонат, чза Подробности

Калиево-натриев карбонат, чза

K2CО3.Na2СO3

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество 99-101%
Фосфати макс.0,003%
Hеразтворими във вода макс.0,01%
Тежки метали макс.0,0015%
Сулфати макс.0,005%
Желязо макс.0,0005%
Хлориди макс.0,005%
Азот макс.0,001%

В началото

Кат. номер:1525

Калиево-натриев тартарат тетрахидрат, чза Подробности

Калиево-натриев тартарат тетрахидрат, чза

/Сегнетова сол/ C4H4KNaO6.4H2O М = 282,23 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
pH на 5% р-р 6,0-8,5
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Тежки метали макс.0,0005%
Сулфати макс.0,005%
Желязо макс.0,001%
Хлориди макс.0,002%
Kалций макс.0,003%

В началото

Кат. номер:1540

Калиево-хромен (III) сулфат додекахидрат, чза Подробности

Калиево-хромен (III) сулфат додекахидрат, чза

/Хромена стипца/ KCr(SO4)2.12H2O М = 499,81 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основни показатели мин.99%
Олово макс.0,01%
Хлориди макс.0,002%
Желязо макс.0,01%
Амониеви соли макс.0,01%
Мед макс.0,001%
Hатрий макс.0,005%
Алуминий макс.0,005%

В началото

Кат. номер:1698

Калконкарбонова киселина, индикатор

Калконкарбонова киселина, индикатор

C21H14N2O7S

  

В началото

Кат. номер:1650

Калциев карбонат, чза

Калциев карбонат, чза

CaCO3

  

В началото

Кат. номер:1651

Калциев карбонат, чист

Калциев карбонат, чист

CaCO3 25 кг

  

В началото

Кат. номер:1660

Калциев нитрат тетрахидрат, чза

Калциев нитрат тетрахидрат, чза

Ca(NO3)2.4H2O

  

В началото

Кат. номер:1665

Калциев оксид, чза

Калциев оксид, чза

СаО

  

В началото

Кат. номер:1670

Калциев сулфат дихидрат, чза

Калциев сулфат дихидрат, чза

CaSO4.2H2O

  

В началото

Кат. номер:1680

Калциев хидроксид, чза

Калциев хидроксид, чза

Ca(OH)2

  

В началото

Кат. номер:1691

Калциев хлорид безводен, чист /за ексикатори/

Калциев хлорид безводен, чист /за ексикатори/

CaCl2

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС