Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 180-195 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:1253

Изооктан за спектроскопия, Labscan Ltd. Подробности

Изооктан за спектроскопия, Labscan Ltd.

(CH3)2CHCH2CН(CH3)3 М=114,23 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
90%/230nm ; 95%/240nm ; 98%/250nm
Вода макс.0,01%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:1252

Изооктан за хроматография, Labscan Ltd. Подробности

Изооктан за хроматография, Labscan Ltd.

(CH3)2CHCH2CН(CH3)3 М=114,23 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,01%
80%/220nm ; 95%/230nm ; 98%/240nm ; 99%/250nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:1251

Изооктан р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Изооктан р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

(CH3)2CHCH2CН(CH3)3 М=114,23 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,02%
Точка на кипене 99,2оС
Свободни киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:1243

Изопропанол за хроматография, Labscan Ltd. Подробности

Изопропанол за хроматография, Labscan Ltd.

C3H8O М = 60.10 г/мол 1л = 0,800кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,05%
70%/230nm ; 90%/240nm ; 98%/250nm ; 99%/260nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:1242

Изопропанол р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Изопропанол р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C3H8O М = 60.10 г/мол 1л = 0,800кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,1%
Температура на кипене 82,2оС
Киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:1240

Изопропанол чза Подробности

Изопропанол чза

C3H8O М = 60.10 г/мол 1л = 0,800кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,1%
Свободни к-ни макс.0,003%
Етанол макс.0,01%
Ацетон макс.0,01%
Метанол макс.0,1%
Желязо макс.0,00001%
Олово макс.0,00001%

В началото

Кат. номер:1241

Изопропанол чист

Изопропанол чист

C3H8O М = 60.10 г/мол 1л = 0,800кг наливно

  

В началото

Кат. номер:1265

Итриев нитрат хидрат, p.а.

Итриев нитрат хидрат, p.а.

Y(NO3)3.H2O

  

В началото

Кат. номер:1267

Итриев оксид p.а., 99.9%

Итриев оксид p.а., 99.9%

Y2O3

  

В началото

Кат. номер:1266

Итриев оксид p.а., 99.99%, Fluka кат.No.95832

Итриев оксид p.а., 99.99%, Fluka кат.No.95832

Y2O3

  

В началото

Кат. номер:1265

Итрий 99.9%

Итрий 99.9%

Y

  

В началото

Кат. номер:1300

Йод, чза

Йод, чза

I2

  

В началото

Кат. номер:1370

Кадмиев оксид, чза

Кадмиев оксид, чза

CdO

  

В началото

Кат. номер:1380

Кадмиев сулфат октахидрат, чист

Кадмиев сулфат октахидрат, чист

CdSO4.8H2O

  

В началото

Кат. номер:1390

Кадмиев хлорид, чза

Кадмиев хлорид, чза

CdCl2

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС