Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Уважаеми Клиенти,

Фирма "Валерус" продължава да работи в условия с ограничен достъп на клиенти до шоурума и склада на сграда Валерус. Ако желаете да получите стока при нас е необходимо да направите предварително вашата заявка на email: info@valerus-bg.com или sales@valerus-bg.com.

Заявки по телефон не се приемат! По този начин ще се сведат до минимум грешки при изпълнението на поръчката.

След като бъде окомплектована Вашата поръчка, ще получите чрез обратен мейл или обаждане от наш служител, потвърждение и съгласуване как ще я получите. За доставки с наложен платеж, работим с куриерски фирми Спиди и Еконт .

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 135-150 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0802

Диетилов етер за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Диетилов етер за хроматография Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,05%
80%/240nm ; 90%/250nm ; 95%/260nm ; 99%/280nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0801

Диетилов етер р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Диетилов етер р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,2%
Точка на кипене 34,4оС
Киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0800

Диетилов етер чза Подробности

Диетилов етер чза

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 99,5%
Вода макс.0,05%
Свободни к-ни макс.0,002%
Ацетон макс.0,005%
Метанол макс.0,02%
Етанол макс.0,02%
Пероксиди макс.0,0005%
Алдехиди макс.0,001%

В началото

Кат. номер:0861

Диметил сулфоксид, (DMSO) за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Диметил сулфоксид, (DMSO) за хроматография Labscan Ltd.

С2Н6OS

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс .0,05%
60%/280nm ; 75%/300nm ; 90%/320nm ; 95%/330nm ; 98%/360nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0860

Диметил сулфоксид, (DMSO) р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Диметил сулфоксид, (DMSO) р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

С2Н6OS

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Плътност 1,1
Вода макс.0,1%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0821

Диметилглиоксим, чза

Диметилглиоксим, чза

С4Н8N2O2

  

В началото

Кат. номер:0875

Дифенилкарбазид, чза

Дифенилкарбазид, чза

С13Н14N4O

  

В началото

Кат. номер:0880

Дифенилкарбазон, чза

Дифенилкарбазон, чза

C13H12N4O

  

В началото

Кат. номер:0909

Дихлорметан за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd. Подробности

Дихлорметан за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество над.99,9%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0913

Дихлорметан за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

Дихлорметан за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0912

Дихлорметан за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Дихлорметан за хроматография Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
40%/235nm ; 75%/240nm ; 98%/250nm ; 99%/260nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0914

Дихлорметан р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Дихлорметан р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,02%
Свободен хлор макс.0,0002%
Свободни к-ни макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0910

Дихлорметан чза Подробности

Дихлорметан чза

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Свободни киселини макс.1ррм
Вода макс.14ррм
Свободни халогениди тест
Плътност при 25оС 1.318-1.322
Интервал на дестилация 39.0-40.0оС

В началото

Кат. номер:0911

Дихлорметан чист

Дихлорметан чист

наливно

  

В началото

Кат. номер:0365

Екстракционен бензин Подробности

Екстракционен бензин

  
Гарантирани показатели:
Плътност 0,705
Темп. на кипене 65-92оС

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС