Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 135-150 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0802

Диетилов етер за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Диетилов етер за хроматография Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,05%
80%/240nm ; 90%/250nm ; 95%/260nm ; 99%/280nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0801

Диетилов етер р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Диетилов етер р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,2%
Точка на кипене 34,4оС
Киселини макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0800

Диетилов етер чза Подробности

Диетилов етер чза

C4H10O М=74.12 г/мол, 1л = 0.71кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 99,5%
Вода макс.0,05%
Свободни к-ни макс.0,002%
Ацетон макс.0,005%
Метанол макс.0,02%
Етанол макс.0,02%
Пероксиди макс.0,0005%
Алдехиди макс.0,001%

В началото

Кат. номер:0861

Диметил сулфоксид, (DMSO) за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Диметил сулфоксид, (DMSO) за хроматография Labscan Ltd.

С2Н6OS

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс .0,05%
60%/280nm ; 75%/300nm ; 90%/320nm ; 95%/330nm ; 98%/360nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0860

Диметил сулфоксид, (DMSO) р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Диметил сулфоксид, (DMSO) р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

С2Н6OS

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Плътност 1,1
Вода макс.0,1%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0821

Диметилглиоксим, чза

Диметилглиоксим, чза

С4Н8N2O2

  

В началото

Кат. номер:0875

Дифенилкарбазид, чза

Дифенилкарбазид, чза

С13Н14N4O

  

В началото

Кат. номер:0880

Дифенилкарбазон, чза

Дифенилкарбазон, чза

C13H12N4O

  

В началото

Кат. номер:0909

Дихлорметан за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd. Подробности

Дихлорметан за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество над.99,9%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0913

Дихлорметан за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

Дихлорметан за пестициден утаечен анализ Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0912

Дихлорметан за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Дихлорметан за хроматография Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
40%/235nm ; 75%/240nm ; 98%/250nm ; 99%/260nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0914

Дихлорметан р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Дихлорметан р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,02%
Свободен хлор макс.0,0002%
Свободни к-ни макс.0,0005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0910

Дихлорметан чза Подробности

Дихлорметан чза

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Свободни киселини макс.1ррм
Вода макс.14ррм
Свободни халогениди тест
Плътност при 25оС 1.318-1.322
Интервал на дестилация 39.0-40.0оС

В началото

Кат. номер:0911

Дихлорметан чист

Дихлорметан чист

наливно

  

В началото

Кат. номер:0365

Екстракционен бензин Подробности

Екстракционен бензин

  
Гарантирани показатели:
Плътност 0,705
Темп. на кипене 65-92оС

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС