Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 90-105 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0375

Бензоена киселина, чза

Бензоена киселина, чза

C7H6O2

  

В началото

Кат. номер:0376

Бензоена киселина,чист

Бензоена киселина,чист

C7H6O2

  

В началото

Кат. номер:0396

Бензол чза Подробности

Бензол чза

C6H6 М=78,11 г/мол 1 л=0,880 кг

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Плътност 878-879 кг/м3
Свободни киселини макс.0,001%
Желязо макс.0,0001%
Свободни алкали макс.0,001%
Тежки метали макс.0,0001%

В началото

Кат. номер:0405

Бисмут (III) нитрат пентахидрат, чза

Бисмут (III) нитрат пентахидрат, чза

Bi(NO3)3.5H2O

  

В началото

Кат. номер:0410

Бисмут (III) оkсид, p.а.

Бисмут (III) оkсид, p.а.

Bi2O3

  

В началото

Кат. номер:0406

Бисмут субнитрат, чза

Бисмут субнитрат, чза

  

В началото

Кат. номер:0445

Борна киселина чза Подробности

Борна киселина чза

Н3ВО3 М=61,83 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Желязо макс.0,0001%
Сулфати макс.0,0005%
Тежки метали макс.0,0005%
Хлориди макс.0,0003%
Арсен макс.0,00005%

В началото

Кат. номер:0446

Борна киселина чиста

Борна киселина чиста

Н3ВО3 М=61,83 г/мол

  

В началото

Кат. номер:0431

Борфлуороводородна киселина 50% чист

Борфлуороводородна киселина 50% чист

HBF4

  

В началото

Кат. номер:0430

Борфлуороводородна киселина 50%, чза Подробности

Борфлуороводородна киселина 50%, чза

HBF4

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.50%
Тежки метали макс.0,005%
Хексафлуоросиликати макс.0,2%
Желязо макс.0,05%

В началото

Кат. номер:0460

Бром

Бром

Br2

  

В началото

Кат. номер:0465

Бром крезол зелено /индикатор/

Бром крезол зелено /индикатор/

C21H16Br4O5S

  

В началото

Кат. номер:0466

Бром крезол червено /индикатор/

Бром крезол червено /индикатор/

C21H16Br2O5S

  

В началото

Кат. номер:0467

Бром тимол блау /индикатор/

Бром тимол блау /индикатор/

C27H28Br2O5S

  

В началото

Кат. номер:0468

Бром фенол блау /индикатор/

Бром фенол блау /индикатор/

C19H10Br4O5S

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС