Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Лабораторни реактиви и химикали »»

Химикали »»

Лабораторни реактиви и химикали

Описание в pdf формат Химикали - pdf format

Каталог Каталог - pdf format на фирма Валерус

Показва 75-90 oт общо 547 продукта в категория Химикали.

Продукт Опаковка Ед.цена

Кат. номер:0235

Ацетонитрил за хроматография Labscan Ltd. Подробности

Ацетонитрил за хроматография Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,02%
80%/200 nm ; 90%/210nm ; 98%/220nm ; 99%/230nm

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0237

Ацетонитрил за хроматография Labscan Ltd. SUPER GRADIENT Подробности

Ацетонитрил за хроматография Labscan Ltd. SUPER GRADIENT

СН3CN, М=41,05 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,02%
Gradient at 210nm max peak 3mAU

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0236

Ацетонитрил р.а. analytical reagent Labscan Ltd. Подробности

Ацетонитрил р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

СН3CN, М=41,05 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,7%
Вода макс.0,1%
Плътност / 20оС 0,782
Киселини макс.0,0005%
Точка на кипене 81,6оС
Цианиди макс.0,005%

Търговска марка: Labscan Ltd. - Ирландия

В началото

Кат. номер:0298

Барбитурова киселина, р.а.

Барбитурова киселина, р.а.

C4H4N2O3

  

В началото

Кат. номер:0299

Бариев ацетат, чза

Бариев ацетат, чза

C4H6BaO4

  

В началото

Кат. номер:0300

Бариев карбонат, чза

Бариев карбонат, чза

BaCO3

  

В началото

Кат. номер:0301

Бариев карбонат, чист

Бариев карбонат, чист

BaCO3

  

В началото

Кат. номер:0305

Бариев нитрат, чза

Бариев нитрат, чза

Ba(NO3)2

  

В началото

Кат. номер:0320

Бариев сулфат, чза

Бариев сулфат, чза

BaSO4

  

В началото

Кат. номер:0322

Бариев сулфат, чист

Бариев сулфат, чист

BaSO4 чист

  

В началото

Кат. номер:0339

Бариев хидрооксид , чза

Бариев хидрооксид , чза

Ba(OH)2

  

В началото

Кат. номер:0340

Бариев хлорид дихидрат чза Подробности

Бариев хлорид дихидрат чза

BaCl2.2H2O, М=244,28 г/мол

  
Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,0005%
рН на 5% р-р 5,2-8,2
Желязо макс.0,0001%
Общ азот макс.0,002%
Натрий макс.0,005%

В началото

Кат. номер:0342

Бариев хлорид дихидрат чист

Бариев хлорид дихидрат чист

BaCl2.2H2O, М=244,28 г/мол

  

В началото

Кат. номер:0345

БАРИЕВ ХРОМАТ, чза

БАРИЕВ ХРОМАТ, чза

BaCrO4

  

В началото

Кат. номер:0350

Бензалдехид, чист

Бензалдехид, чист

С7Н6О

  

В началото

Търсене в продуктите
Разширено търсене

Цените са без включен 20% ДДС