Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Сярна киселина 95-98% ultra pure

H2SO4 М = 98,08 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 95%
Тежки метали макс.5 ррd
Хлориди макс.500 ррd
Кадмий макс.1 ррd
Фосфати макс.10 ррd
Мед макс.2 ррd
Антимон макс.5 ppd
Никел макс.2 ррd
Арсен макс.10 ррd
Олово макс.5 ррd
Желязо макс.10 ррd
Хром макс.2 ррd
Калций макс.50 ррd
Цинк макс.5 ррd

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС