Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Сярна киселина 95-98% p.а. analytical reagent

H2SO4 М = 98,08 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин. 96%
Тежки метали макс.0,5 ррм
Амоняк макс.1,0 ррм
Хлориди макс.0,1 ррм
Арсен макс.0,01 ррм
Нитрати макс.0,5 ррм
Антимон макс.0,01 ррм
Никел макс.0,01 ррм
Кадмий макс.0,01 ррм
Олово макс.0,2 ррм
Желязо макс.0,2 ррм
Цинк макс.0,02 ррм

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС