Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Сярна киселина 95-98% чза

H2SO4 М = 98,08 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество 95-98%
Арсен макс.0,000001%
Сух остатък макс.0,0005%
Желязо макс.0,00001%
Хлориди макс.0,00002%
Олово макс.0,000005%
Hитрати макс.0,00002%
Антимон макс.0,00001%
Антимонfви соли макс.0,0001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС