Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриев хидроген карбонат чза

/Натриев бикарбонат/ NaHCO3 М = 84,01 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Общ азот макс.0,001%
Сулфати макс.0,01%
Тежки метали макс.0,0005%
Хлориди макс.0,01%
Желязо макс.0,002%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС