Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриев сулфит безводен чза

Na2SO3 М = 126,04.г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.98%
Желязо макс.0,001%
Хлориди макс.0,02%
Тежки метали макс.0,001%
Тиосулфати макс.0,04%
Мед макс.0,0005%
Арсен макс.0,0002%
Цинк макс.0,001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС