Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриев сулфат безводен чза

Na2SO4 М = 142,04 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Хлориди макс.0,001%
Hеразтворими във вода макс.0,01%
Желязо макс.0,002%
Hитрати макс.0,002%
Арсен макс.0,0002%
Фосфати макс.0,004%
Свободна основа макс.0,02%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС