Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриева основа чза, /на гранули/

NaOH М = 40,00 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.98-99%
Фосфати макс.0,0005%
Kарбонати макс.1%
Тежки метали макс.0,0003%
Хлориди макс.0,0005%
Желязо макс.0,0005%
Сулфати макс.0,0005%
Цинк макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС