Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриев нитрит чза

NaNO2 М = 69.00 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,0%
Тежки метали макс.0,001%
Хлориди макс.0,005%
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Калий макс.0,001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС