Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриев карбонат безводен чза

Na2CO3 М = 105.99 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Алуминий макс.0,001%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Арсен макс.0,00002%
Хлориди макс.0,002%
Желязо макс.0,0005%
Сулфати макс.0,005%
Kалий макс.0,005%
Общ азот макс.0,001%
Олово макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС