Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

ди-Натриев хидрогенфосфат безводен, чза

Na2HPO4 М = 141,96 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,001%
pH на 5% р-р 8,9-9,2
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Цинк макс.0,001%
Хлориди макс.0,001%
Калий макс.0,01%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС