Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат, чза

Na2HPO4.12H2O М = 358,14 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,001%
pH на 5% р-р 9,1-9,4
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,01%
Арсен макс.0,0001%
Хлориди макс.0,001%
NaH2PO4 макс.1%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС