Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Натриев дихидрогенфосфат дихидрат, чза

NaH2PO4.2H2O М = 156,01 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,001%
pH на 5% р-р 4,0-4,5
Желязо макс.0,002%
Сулфати макс.0,01%
Арсен макс.0,0002%
Хлориди макс.0,001%
Мед макс.0,005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС