Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Мравчена киселина 85% чза

HCOOH М = 46,07 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.85%
Сулфити макс.0,002%
Оцетна киселина макс.0.5%
Тежки метали макс.0,00001%
Хлориди макс.0,001%
Желязо макс.0,00005%
Сулфати макс.0,002%
Мед макс.0,00001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС