Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Метилов алкохол за пептиден синтез, Labscan Ltd.

CH3OH М = 32,04 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно в-во мин.99,9
Вода макс. 100 ррм

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС