Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Метилов алкохол за хроматография, Labscan Ltd.

CH3OH М = 32,04 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Вода макс.0,05%
70%/220nm ; 80%/230nm ; 98%/240nm ; 99%/250nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС