Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Метилов алкохол чза

CH3OH М = 32,04 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество макс.99%
Окислители макс.0,0005%
Hелетлив остатък макс.0,001%
Влага макс.0,15%
Свободни киселини макс.0,002%
Тежки метали макс.0,0002%
Свободни основи макс.0,0001%
Желязо макс.0,0001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС