Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Меден сулфат пентахидрат чза

CuSO4.5H2O М = 249.68 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество 99-101%
Желязо макс.0,01%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Hикел макс.0,005%
Хлориди макс.0,001%
Арсен макс.0,0005%
Общ азот макс.0,001%
Цинк макс.0,03%
Hеутаими със сероводород макс.0,1%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС