Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев хексацианоферат (III), чза

/Червена кръвна сол/ М = 329,26 г/мол K3[Fe(CN)6]

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,002%
Хлориди макс.0,0005%
Мед макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Hатрий макс.0,02%
Хексацианоферат макс.0,02%
Kадмий макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС