Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев хексацианоферат (II) трихидрат, чза

/Жълта кръвна сол/ М=422,41 г/мол K4[Fe(CN)6].3H2O

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Тежки метали макс.0,002%
Хлориди макс.0,0005%
Мед макс.0,002%
Сулфати макс.0,005%
Hатрий макс.0,01%
Kарбонати макс.0,002%
Kадмий макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС