Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиева основа чза

KOH М = 56,11 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.85%
Силикати макс.0,002%
Хлориди макс.0,004%
Фосфати макс.0,0002%
Сулфати макс.0,002%
Тежки метали макс.0,00002%
K2CO3 макс.1,0%
Желязо макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС