Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиево-хромен (III) сулфат додекахидрат, чза

/Хромена стипца/ KCr(SO4)2.12H2O М = 499,81 г/мол

Гарантирани показатели:
Основни показатели мин.99%
Олово макс.0,01%
Хлориди макс.0,002%
Желязо макс.0,01%
Амониеви соли макс.0,01%
Мед макс.0,001%
Hатрий макс.0,005%
Алуминий макс.0,005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС