Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиево-алуминиев сулфат - 12-хидрат, чза

KAl(SO4)2.12H2O M = 285,23 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Олово макс.0,0005%
pH на 5% р-р 3,0-3,5
Желязо макс.0,0005%
Амониеви соли макс.0,05%
Арсен макс.0,00005%
Хлориди макс.0,002%
Мед макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС