Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев нитрат чза

KNO3 M = 101,11 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Фосфати макс.0,0005%
pH на 5% р-р 6,0-8,0
Hитрити макс.0,001%
Сулфати макс.0,003%
Тежки метали макс.0,0005%
Хлориди макс.0,001%
Желязо макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС