Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев метабисулфит чза

/Калиев пиросулфит/ K2S2O5 М = 222,33 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.96%
Тежки метали макс.0,001%
Хлориди макс.0,005%
Желязо макс.0,0005%
Мед макс.0,001%
Цинк макс.0,001%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС