Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев карбонат чза

K2CO3 М = 138,21 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Фосфати макс.0,001%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Тежки метали макс.0,0005%
Хлориди макс.0,002%
Желязо макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Арсен макс.0,00005%
Общ азот макс.0,001%
Kалций макс.0,003%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС