Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

ди-Калиев хидроген фосфат трихидрат, чза

K2HPO4.3Н2О М = 228,23 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Сулфати макс.0,005%
pH на 5% р-р 9,2-9,4
Хлориди макс.0,001%
Загуби при сушене макс.0,5%
Тежки метали макс.0,001%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Желязо макс.0,0005%
Общ азот макс.0,001%
Арсен макс.0,00005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС