Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев дихидрогенфосфат, чза

KH2PO4 М = 136,06 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99%
Сулфати макс.0,005%
pH на 5% р-р 4,3-4,7
Хлориди макс.0,001%
Загуби при сушене макс.0,5%
Тежки метали макс.0,001%
Hеразтворими във вода макс.0,005%
Желязо макс.0,002%
Общ азот макс.0,002%
Hатрий макс.0,05%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС