Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Калиев бромид, чза

KBr М = 119.01 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Свободен азот макс.0,001%
Сулфати макс.0,005%
Желязо макс.0,0005%
Хлориди макс.0,1%
Тежки метали макс.0,0005%
Йодиди макс.0,001%
рН на 5% разтвор 5,5-8,5

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС