Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Изооктан за хроматография, Labscan Ltd.

(CH3)2CHCH2CН(CH3)3 М=114,23 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,01%
80%/220nm ; 95%/230nm ; 98%/240nm ; 99%/250nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС