Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Изооктан р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

(CH3)2CHCH2CН(CH3)3 М=114,23 г/мол

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,02%
Точка на кипене 99,2оС
Свободни киселини макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС