Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Изопропанол за хроматография, Labscan Ltd.

C3H8O М = 60.10 г/мол 1л = 0,800кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Вода макс.0,05%
70%/230nm ; 90%/240nm ; 98%/250nm ; 99%/260nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС