Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Изопропанол р.а. analytical reagent Labscan Ltd.

C3H8O М = 60.10 г/мол 1л = 0,800кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,1%
Температура на кипене 82,2оС
Киселини макс.0,0005%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС