Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Етилацетат за GC GC-MS Ultra pure Labscan Ltd.

С4Н8О2 М = 88.10 г/мол 1л=0,900 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество над.99,8%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС