Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Етилацетат чза

С4Н8О2 М = 88.10 г/мол 1л=0,900 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,5%
Свободни к-ни макс.0,005%
Метанол макс.0,1%
Етанол макс.0,1%

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС