Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Екстракционен бензин

Гарантирани показатели:
Плътност 0,705
Темп. на кипене 65-92оС

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС