Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Дихлорметан за хроматография Labscan Ltd.

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
40%/235nm ; 75%/240nm ; 98%/250nm ; 99%/260nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС