Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

Дихлорметан чза

/Метилен хлорид/ CH2Cl2 М = 84,93 г/мол 1л=1,320 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,9%
Свободни киселини макс.1ррм
Вода макс.14ррм
Свободни халогениди тест
Плътност при 25оС 1.318-1.322
Интервал на дестилация 39.0-40.0оС

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС