Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

1,2-Дихлоретан за хроматография Labscan Ltd.

/Етилен хлорид/ C2H4Cl2 М=98,97 г/мол 1л=1,250 кг

Гарантирани показатели:
Основно вещество мин.99,8%
Вода макс.0,01%
50%/250nm ; 90%/260nm ; 98%/280nm ; 99%/300nm

Печат | Назад

Цените са без включен 20% ДДС